Polling

Bagaimana Pendapat anda mengenai website ini? ?

Baik Sekali 57 % [25]
Baik 18 % [8]
Cukup 23 % [10]
Jelek 2 % [1]
Jelek Sekali 0 % [0]

Total Pemilih : 44