Polling

Bagaimana Pendapat anda mengenai website ini? ?

Baik Sekali 56 % [25]
Baik 20 % [9]
Cukup 22 % [10]
Jelek 2 % [1]
Jelek Sekali 0 % [0]

Total Pemilih : 45